Woningen

typeA

Overzicht

Woningtypen

typeB

Energie

Isolatie

Bouwkundig

typeC

Te koop in de wijk

Woningprijzen

garages

 

Woningprijzen

WOZ-waarde

Het WOZ-waardeloket biedt sinds eind 2016 de mogelijkheid om de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Ook De Bilt heeft zich bij dit loket aangesloten. Het loket toont de WOZ-waarde zoals deze door de gemeente aan het begin van het jaar formeel werd vastgesteld. Wanneer als gevolg van bijvoorbeeld bezwaar of beroep de WOZ-waarde wijzigt, wordt de aangepaste WOZ-waarde getoond.

Ontwikkeling verkoopprijzen 1974 - 2013

Van 1984 tot 2010 zijn de woningen in de wijk Weltevreden flink duurder geworden. Vanaf 2010 is er sprake van een daling, zie Figuur 1 voor de prijsontwikkeling van de tussenwoningen. Zie voor meer informatie ook de Tabel met woningprijzen. Let op, er is bij deze analyse geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende woningtypen in de wijk.

prijsontwikkeling tussenwoning

Figuur 1 Prijsontwikkeling tussenwoningen tot begin 2013

Over de prijsontwikkeling in onze wijk na 2013 is geen vergelijkbare informatie beschikbaar. Wel is sinds eind 2016 het WOZ-waardeloket te raadplegen.