Woningen

typeA

Overzicht

Woningtypen

typeB

Energie

Isolatie

Bouwkundig

typeC

Te koop in de wijk

Woningprijzen

garages

 

Bouwkundige zaken

Gevelkleur

De oorspronkelijke kleur van de houten geveldelen van de typen A t/m C is bruin. In de loop van de tijd zijn sommige bewoners van deze kleur af gaan wijken. In 1995 gaf dat aanleiding tot een door Het Bestuur ingesteld onderzoek naar de 'Belevingswaarde van de wijk Weltevreden-Zuid'.

kleurkeuze verschillend

De kleur van de verf was daarbij een belangrijk item. Belangrijkste conclusies waren dat een donkere kleur het beste past bij de lichte gevel (oordeel architect) en dat de meerderheid van de bewoners hechtte aan een uniforme kleur.

Van dit onderzoek is een lijvig rapport verschenen.

De bruine standaardkleur is in 2014 nog steeds de meest gebruikte kleur in de wijk, gevolgd door donker groen. Incidenteel worden lichte kleuren toegepast.

De bruine standaardkleur was tot mei 2014 te koop bij de vereniging.

Voegen

voegen

Als het voegwerk in slechte staat is, bijvoorbeeld uitvallend voegwerk, dan is dit als volgt te herstellen.

Slijp de voegen uit tot minimaal 1cm diepte met een slijptol die voorzien is van een steenschijf met de dikte van de voeg. Als je die niet hebt dan kun je ook 2 steenschijven tegen elkaar in de slijptol zetten.

Tja, hoe nu verder? Zie het betreffende artikel in de INFO Weltevreden van april 2010.

Systeemvloeren

In 1998 werd Nederland opgeschrikt over verhalen van betonrot. Om vloeren sneller te laten drogen werd van midden jaren 70 tot circa 1983 calciumchloride aan het beton toegevoegd. Gevolg daarvan kan zijn dat het betonijzer in deze vloeren gaat roesten. Het zou met name gaan om de zogenaamde Kwaaitaalvloeren.

Eén van onze leden heeft destijds bij de Gemeente geïnformeerd naar het type vloer dat in onze woningen is gebruikt. De Gemeente reageerde met een schrijven waarin aangegeven werd dat, voor zover bij de Gemeente bekend, bij de systeemvloeren van NEBI-SCHIPHOLT die in onze woningen werd toegepast, geen betonrot voorkomt.