De wijk Weltevreden

type A

Overzicht

Historie

Ontwikkelingen

kruising

Veiligheid

Voorzieningen

bushalte

Bedrijven

Onze buren

 

Gemeente De Bilt

Kern De Bilt

Melding openbare ruimte

Honden uitlaten

Veiligheid in de wijk

De veiligheid in een woonwijk hangt met verschillende factoren samen. Denk aan de sociale veiligheid zoals drugsgebruik en vandalisme, vervuiling (bodem, lucht, geluid), de verkeersveiligheid, de kwaliteit van bewonerscontacten, de inbraakgevoeligheid van de woningen etcetera.

Wat doet de vereniging?

De Belangenvereniging zet zich op verschillende manieren in voor de veiligheid in de wijk.

Zo is er een commissie Verkeerszaken, wordt er voorlichting gegeven over inbraakpreventie en zijn er lampen geïnstalleerd in de brandgangen achter de woningen. Het onderhoud daarvan en de betaling van de elektriciteitskosten wordt allemaal geregeld door de vereniging.

Eind 2015 zijn we gestart met de WhatsApp Groep Buurtpreventie. Zie hieronder meer daarover.

Ook wordt, door het organiseren van allerlei activiteiten, de sociale cohesie gestimuleerd. In het beschikbaar stellen van een forum op internet ziet de vereniging een goed middel om de onderlinge contacten te bevorderen.

WhatsApp-groep Buurtpreventie

Dit is een Buurt WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van met name verdachte situaties. Hierdoor worden we als buurtbewoner snel gewaarschuwd en kunnen we gezamenlijk een verdachte situatie in de gaten houden. Intussen kan de politie worden ingelicht die snel tot eventuele actie kan overgaan. De WhatsApp-groep levert een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in onze wijk, met inmiddels al ruim 100 leden.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of je direct al aanmelden, stuur dan een mail naar: whatsapp.weltevreden@gmail.com Goede spelregels zijn belangrijk. Om effectief te zijn én te blijven zijn er wel voorwaarden verbonden aan deelname aan de Buurt WhatsApp. Deze voorwaarden (Tips en Spelregels) ontvang je bij getoonde interesse via de mail. Voor wie? Alle bewoners van onze wijk Weltevreden Zuid kunnen meedoen. Dus ook de niet leden! Want het is in het belang van ons allemaal.

Interessante links

De Wijk Weltevreden/De Bilt

Kern De Bilt

Tips Gemeente en Politie bij afwezigheid (dec 2012)

Wijkagent en wijkcontactambtenaar

Provinciaal/Landelijk

Burgernet

112 Provinvie Utrecht

MeldMisdaadAnoniem.nl

Stopdecriminaliteit.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Brandveiligheid

Fraude Helpdesk