Vereniging

Overzicht

Het Bestuur

bordjeDeBilt

Archief jaarstukken

Archief INFO Weltevreden

Diensten

typeA

Commissies

Lidmaatschap

logo

Logo

Lidmaatschap

Voorwaarden

Men kan lid worden van de Belangenvereniging Weltevreden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Woonachtig zijn in de Wijk;
  2. Leeftijd van 18 jaar of ouder;
  3. Schriftelijk aangemeld bij het Bestuur (aanmeldingsformulier)

Deze voorwaarden zijn uiteraard terug te vinden in de statuten.

Voor de Belangenvereniging is het van groot belang dat de wijkbewoners lid zijn. Want alleen met een achterban die meeleeft en meedoet zijn de belangen van de Wijk en de bewoners optimaal te behartigen. En alleen dan kan de vereniging waar nodig zaken organiseren en eraan bijdragen dat Weltevreden een leefbare wijk blijft.

Kosten

Het lidmaatschap bedraagt slechts €12,- per jaar. De contactpersoon komt persoonlijk bij u langs om dit bedrag te innen. Na betaling ontvangt u een kwitantie.