Vereniging

Overzicht

Het Bestuur

bordjeDeBilt

Archief jaarstukken

Archief INFO Weltevreden

Diensten

typeA

Commissies

Lidmaatschap

logo

Logo

Diensten voor leden

WhatsApp-groep Buurtpreventie

Eind 2015 is de vereniging gestart met de WhatsApp-groep Buurtpreventie.

Dit is een Buurt WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van met name verdachte situaties in de wijk.

<meer informatie>

Reiniging putten in de brandgangen

putDe belangenvereniging laat periodiek de putten in de brandgangen reinigen. Het onderhoud van deze putten behoort namelijk niet tot het takenpakket van de gemeente omdat de brandgangen volgens het kadaster eigendom zijn van de huiseigenaren. De putten worden (gemiddeld) eens in de 8 jaar gereinigd.

Verlichting brandgangen

gangverlichtingUit oogpunt van inbraakpreventie en veiligheid zijn zo'n 20 jaar geleden door de vereniging lampen geïnstalleerd in de gangen achter de woningen.

Voor de energiekosten wordt sinds 2010 €10,00 per jaar vergoed.

Storingen gelieve u via de mail door te geven aan het secretariaat secretariaat.weltevreden@gmail.com

De vereniging onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van LED-verlichting.

Mollenverjager

De vereniging heeft een mollenverjager aangeschaft die via de penningmeester Ricus Peetoom geleend kan worden. De borg voor de mollenverjager bedraagt €40,- Lees de uitgebreide info die eerder in INFO Weltevreden werd gepubliceerd.

Last van mollen en de mollenverjager lenen? Bel dan met Ricus, Otto Hahnweg 15, telefoon 220 41 77.

Beëindigde diensten

Wijkschilder

Jaarlijks werden door het bestuur prijsafspraken gemaakt met een periodiek geselecteerde schilder. Deze dienst is in januari 2018 beëindigd. Uit de in december 2017 onder de bewoners gehouden enquete bleek namelijk dat er weinig interesse meer is in een vaste wijkschilder. De belangenvereniging brengt de buurtbewoners wel graag via het forum en Facebook met elkaar in contact zodat zij ervaringen met verschillende onderhouds- en schildersbedrijven kunnen uitwisselen.

Onderhoud centrale verwarming

Voor het onderhoud aan de CV-ketel kon in het verleden een abonnement afgesloten worden bij Gasservice Utrecht met een korting van 10% voor leden van de belangenvereniging. Gasservice Utrecht is rond 2010 overgenomen door Eneco. Voor leden die destijds een contract hebben afgesloten is de 10% korting nog altijd van toepassing. Voor nieuwe bewoners in de wijk geeft Eneco geen korting meer. Tegenwoordig zijn er ook andere (plaatselijke) installatiebedrijven die het onderhoud voor een scherpe prijs aanbieden.