Vereniging

Overzicht

Het Bestuur

bordjeDeBilt

Archief jaarstukken

Archief INFO Weltevreden

Diensten

typeA

Commissies

Lidmaatschap

logo

Logo

Commissies

De Belangenvereniging kent op dit moment twee commissies, namelijk voor Verkeerszaken en voor de Groenvoorziening.

Verkeerszaken

bordje 30 km De verkeerscommissie behartigt alle aan het verkeer gerelateerde zaken in de wijk. Zoals de impact van (bouw)plannen op de verkeersstromen. De mogelijke komst van een noodwinkel van Albert Heijn naast het HF Witte Centrum is daar een voorbeeld van. En uiteraard de verkeersveiligheid. Een voorbeeld daarvan is de uitritconstructie van de Alfred Nobellaan / kruising Blauwkapelseweg. Door het slechte zicht naar links was het lange tijd een hachelijke onderneming om vanuit de wijk de Blauwkapelseweg op te rijden. Dankzij de verkeerscommissie is deze uitrit verbeterd. Al blijft het nog steeds uitkijken.

Ook de handhaving van de maximum snelheid van 30 km per uur in onze wijk (30 km zone) blijft een punt van aandacht voor de commissie.

December 2013
EnquĂȘte Verkeerscirculatieplan (VCP)

Groenvoorziening

groenvoorziening

De groencommissie richt zich op het openbare groen in de wijk en de staat van onderhoud daarvan.

Als er verbeteringen nodig en mogelijk zijn worden deze met het Bestuur en/of de Gemeente besproken. Dit alles om de wijk nog mooier en leefbaarder te maken. De groencommissie organiseert tevens de jaarlijkse wijkschoonmaakdag.

De groencommissie is een voortzetting van de speeltuincommissie die haar focus verlegde naar de woonomgeving.

De eigen woonomgeving is natuurlijk van groot belang om prettig te kunnen wonen. Met hun signalen en adviezen aan het Bestuur draagt de groencommissie eraan bij dat het prettig wonen is en blijft in de wijk Weltevreden.