Vereniging

Overzicht

Het Bestuur

bordjeDeBilt

Archief jaarstukken

Archief INFO Weltevreden

Diensten

typeA

Commissies

Lidmaatschap

logo

Logo

Bestuur

Bestuursleden

In onderstaand overzicht zijn de 7 bestuursleden weergegeven. Er zijn op dit moment 2 vacatures voor het bestuur.

Klik op een naam voor contact- en andere gegevens van de persoon.

Alfred Folkeringa, voorzitter

Bestuurslid sinds: 28 oktober 2009

Alfred nam van 2010 tot maart 2013 het secretariaat waar. Hij is beheerder van de buurt WhatsApp-groep Buurtpreventie en neemt de organisatie van onze jaarlijkse kerstbijeenkomst “Kerst op het Plein” voor zijn rekening. De speeltuinen in de wijk hebben zijn volle aandacht en sociale cohesie staat hoog in het vaandel.
Alfred volgde op 23 januari 2018 Peter Dijs op als voorzitter.

Adres: Marie Curieweg 20

Telefoon:

Contact via het secretariaat van de vereniging

Ricus Peetoom, penningmeester (aftredend)

Ricus Peetoom

Bestuurslid sinds: 27 oktober 1998

Vanaf zijn aantreden in het Bestuur is Ricus actief als penningmeester van onze vereniging. Hij is in december 1990 in de wijk komen wonen. Hij is tevens voorzitter van de verkeerscommissie.

Adres: Otto Hahnweg 15 

Telefoon: 2204177

Contact via het secretariaat van de vereniging

 

Désirée van Kesteren, secretaris

Ger Krom

Bestuurslid sinds: 13 oktober 2016

Via betrokkenheid bij de speeltuin op de Maeterlinckweg samen met Sharon Heesen heeft zij medebewoners leren kennen. Zij heeft ervaren dat de wijk leuker, socialer en veiliger wordt als buren elkaar kennen en zich samen inzetten voor hun buurt. Met deze en overige bedrijfsmatige ervaring zet zij zich in voor onze vereniging. Désirée woont sinds 2012 in onze wijk.

Adres: Albert Einsteinweg 52

Telefoon: 06-26941660

Contact via het secretariaat van de vereniging

Renee Langevoort, penningmeester (aankomend)

Renee woont sinds 2014 samen met zijn vrouw en hun twee katjes aan de Marie Curieweg. Naast zijn werk bij de SNS bank is hij penningmeester bij de darts bond midden Nederland. Sinds zijn studententijd doet hij graag vrijwilligerswerk en meestal verzorgt hij de financiën. Zijn grootste hobby is het verzorgen van een uitgebreide barbecue voor vrienden en kennissen. Hij wil zich vooral focussen op waar zijn voorganger is geëindigd, een sluitende boekhouding. En waar nodig ondersteuning bieden aan de rest van het bestuur.

Adres: Marie Curieweg 40

Telefoon: 06-29036977

Vincent Heesen, duolid met Sharon

 

Bestuurslid sinds 20 november 2018

Vincent woont sinds 2007 met veel plezier in onze wijk. Door Sharon en Désirée is hij betrokken geraakt bij de vereniging. Met zijn bouwkundige achtergrond en ervaringen zet hij zich graag in voor de vereniging.

Adres: Maurice Maeterlinckweg 18

Telefoon: 06-51570267

Contact via het secretariaat van de vereniging

Sharon Heesen, duolid met Vincent

Bestuurslid sinds: 13 oktober 2016

Sharon woont sinds 2007 met veel plezier in onze wijk. Was al volop actief, samen met Désiree van Kesteren, bij de renovatie van de speeltuin bij de Maurice Maeterlinckweg en met resultaat. Met de opgedane ervaringen zet zij zich graag in voor de groen- en speeltuincommissie.

Adres: Maurice Maeterlinckweg 18

Telefoon: 06-13940008

Contact via het secretariaat van de vereniging

Dick Vierhout, lid

Dick Vierhout

Bestuurslid sinds: 21 oktober 2008

Dick is in 1995 in onze wijk komen wonen. Hij vervult sinds zijn aantreden zijn rol als bestuurslid actief en met plezier. Op muzikaal gebied staat hij zijn mannetje en draagt daarmee bij aan onze jubileumvieringen.

Adres: Marie Curieweg 28

Telefoon: 06-30501637

Contact via het secretariaat van de vereniging

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur vergadert circa vier keer per jaar. Afhankelijk van de onderwerpen die er in de wijk spelen en de urgentie ervan kan er extra vergaderd worden. Aan het begin van ieder jaar wordt een jaarplanning opgesteld, met onder andere de vergaderdata.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Deze stukken worden tijdens de jaarvergadering in oktober integraal behandeld en voor goedkeuring aangeboden aan de leden. Het gaat om:

Deze stukken zijn terug te vinden in het archief van de jaarstukken en worden tevens jaarlijks gepubliceerd in de april-editie van INFO Weltevreden. Zie het Archief INFO Weltevreden.