Vereniging

Overzicht

Het Bestuur

bordjeDeBilt

Archief jaarstukken

Archief INFO Weltevreden

Diensten

typeA

Commissies

Lidmaatschap

logo

Logo

Bestuur

Bestuursleden

In onderstaand overzicht zijn de 7 bestuursleden weergegeven. Er is één vacature. Twee bestuursposities kennen ieder 2 duoleden als invulling.

Klik op een naam voor contact- en andere gegevens van de perso(o)n(en).

Alfred Folkeringa, voorzitter

Bestuurslid sinds: 28 oktober 2009

Alfred nam van 2010 tot maart 2013 het secretariaat waar. Hij is beheerder van de buurt WhatsApp-groep Buurtpreventie en neemt de organisatie van onze jaarlijkse kerstbijeenkomst “Kerst op het Plein” voor zijn rekening. De speeltuinen in de wijk hebben zijn volle aandacht en sociale cohesie staat hoog in het vaandel.
Alfred volgde op 23 januari 2018 Peter Dijs op als voorzitter.

Adres: Marie Curieweg 20

Telefoon:

Contact via het secretariaat van de vereniging

Renee Langevoort, penningmeester

Bestuurslid sinds 20 november 2018 (penningmeester sinds 1 januari 2020)

Renee woont sinds 2014 samen met zijn vrouw en hun twee katjes aan de Marie Curieweg. Naast zijn werk bij de SNS bank is hij penningmeester bij de darts bond midden Nederland. Sinds zijn studententijd doet hij graag vrijwilligerswerk en meestal verzorgt hij de financiën. Zijn grootste hobby is het verzorgen van een uitgebreide barbecue voor vrienden en kennissen. Hij wil zich vooral focussen op waar zijn voorganger is geëindigd, een sluitende boekhouding. En waar nodig ondersteuning bieden aan de rest van het bestuur.

Adres: Marie Curieweg 40

Telefoon: 06-29036977

Contact via het secretariaat van de vereniging

Désirée van Kesteren, secretaris

Ger Krom

Bestuurslid sinds: 13 oktober 2016

Via betrokkenheid bij de speeltuin op de Maeterlinckweg samen met Sharon Heesen heeft zij medebewoners leren kennen. Zij heeft ervaren dat de wijk leuker, socialer en veiliger wordt als buren elkaar kennen en zich samen inzetten voor hun buurt. Met deze en overige bedrijfsmatige ervaring zet zij zich in voor onze vereniging. Désirée woont sinds 2012 in onze wijk.

Adres: Albert Einsteinweg 52

Telefoon: 06-26941660

Contact via het secretariaat van de vereniging

Joke Slaman, lid

Bestuurslid sinds 26 november 2019

Joke woont al ruim twaalf jaar op de Robert Kochweg met inmiddels nog één kind thuis en één studerend in Utrecht. In het dagelijks leven werkt zij als adviseur functieonderzoek bij de Saltro in Utrecht. Ze vindt deze wijk betrokken, leuk en gezellig. Door de jaren heen heeft ze gezien hoe actief de buurt vereniging is en ze vindt het fijn om daar aan bij te dragen.

Adres: Robert Kochweg 5

Telefoon: 06-33729293

Contact via het secretariaat van de vereniging

Sharon Heesen en Vincent Heesen, duoleden

Sharon is bestuurslid sinds: 13 oktober 2016

Sharon woont sinds 2007 met veel plezier in onze wijk. Was al volop actief, samen met Désiree van Kesteren, bij de renovatie van de speeltuin bij de Maurice Maeterlinckweg en met resultaat. Met de opgedane ervaringen zet zij zich graag in voor de groen- en speeltuincommissie.

Adres: Maurice Maeterlinckweg 18

Telefoon: 06-13940008

Contact via het secretariaat van de vereniging

 

Vincent is bestuurslid sinds 20 november 2018

Vincent is door Sharon en Désirée betrokken geraakt bij de vereniging. Met zijn bouwkundige achtergrond en ervaringen zet hij zich graag in voor de vereniging.

Adres: zie Sharon

Telefoon: 06-51570267

Contact via het secretariaat van de vereniging

Udo Bonjernoor en Anne-Marije van Riet, duoleden

Udo is bestuurslid sinds: 26 november 2019

Geboren in 1968 in De Bilt, op school gezeten op de prinses Wilhelmina School en later naar College Blauwcapel. Rond mijn 14e van het Dr. Letterplein verhuisd naar Beverwijk en na omzwervingen via Heemstede, Almere en Muntendam (Oost-Groningen) weer terug in De Bilt, maar nu aan de Lester Pearsonweg. Werkzaam in de ICT bij Borgh in Almere. Vind het in mijn vrije tijd heerlijk om te klussen/fotograferen of samen met Anne-Marije in de keuken te staan. Daarnaast penningmeester bij stichting KAR (een stichting die zich inzet voor cultuureducatie voor kinderen). En nu dan zin om samen met Anne-Marije in een duofunctie het team te komen versterken.

Adres: Lester Pearsonweg 6

Telefoon: 06-48310016

Contact via het secretariaat van de vereniging

 

Anne-Marije is bestuurslid sinds: 26 november 2019

Meer weten over Anne-Marije? Zie haar infographic

Adres: zie Udo

Telefoon: 06-29184175

Contact via het secretariaat van de vereniging

vacature, lid

Bestuurslid sinds:

 

 

 

 

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur vergadert circa vier keer per jaar. Afhankelijk van de onderwerpen die er in de wijk spelen en de urgentie ervan kan er extra vergaderd worden. Aan het begin van ieder jaar wordt een jaarplanning opgesteld, met onder andere de vergaderdata.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Deze stukken worden tijdens de jaarvergadering in oktober integraal behandeld en voor goedkeuring aangeboden aan de leden. Het gaat om:

Deze stukken zijn terug te vinden in het archief van de jaarstukken en worden tevens jaarlijks gepubliceerd in de april-editie van INFO Weltevreden. Zie het Archief INFO Weltevreden.