Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws/mededeling

 

Verder terug in de tijd:

Nieuwsarchief


logo

Archief INFO Weltevreden


Nieuws uit De Bilt

RTV De Bilt

Biltsche Courant

De Vierklank

Stadspers

Jaarvergadering van uw vereniging

Op woensdag 27 oktober om 20.00 uur vergadert het Bestuur met de leden van de belangenvereniging in het HF Witte Centrum. Komt allen!

HF Witte CentrumAgenda

 1. Opening - mededelingen
 2. Verslag jaarvergadering 2009
 3. Bestuursverslag 2009 (zie Info april 2010)
 4. Verslag Kascommissie 2009
 5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2009
 6. Begroting 2011
 7. Benoeming Kascommissie 2010
 8. Benoeming Bestuur 2010
 9. Toestemming jaarvergadering 2011
 10. Presentatie website
 11. Terugblik bewonersenquête ‘bouwplannen’
 12. Voorstel financiële ondersteuning comité WTV
 13. Rondvraag

Sluiting om 21.30 uur