Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws/mededeling

 

Verder terug in de tijd:

Nieuwsarchief


logo

Archief INFO Weltevreden


Nieuws uit De Bilt

RTV De Bilt

Biltsche Courant

De Vierklank

Stadspers

WhatsApp Groep Weltevreden

24 december 2015

Veilgheid in de wijk

In onze laatste INFO Flits! hebben we de start gemeld van de Buurt WhatsApp Groep Weltevreden. Er is goed op gereageerd, want aanmeldingen stroomden al vlot binnen. Fijn dat er zoveel mensen betrokken zijn en willen meewerken en samenwerken aan de veiligheid in onze wijk. Bedankt daarvoor. Aanmelden kan nog trouwens nog steeds: het speciale e-mail adres is: whatsapp.weltevreden@gmail.com

Buurtpreventie

In Nederland komen steeds meer van deze WhatsApp groepen. Het aantal geregistreerde groepen steeg in vrij korte tijd naar maar liefst 800. (In februari waren er nog 175). Inmiddels wordt WhatsApp steeds meer succesvol ingezet bij buurtpreventie. Naast de al bestaande projecten zoals bijvoorbeeld Waaks! voor de hondenbezitters, Burgernet en Meldt Misdaad Anoniem.

Recent liet de inzet van WhatsApp succes zien. In een WhatsApp-groep in Roosendaal werd een verdachte auto in de wijk besproken, waarna besloten werd de politie in te schakelen. Met als resultaat: met inzet van de Luchtvaartpolitie konden vier gewapende Franse mannen worden aangehouden en werd een mogelijk misdrijf voorkomen. En dit begon allemaal met één WhatsApp-bericht!

Workshop begin 2016

We zijn inmiddels in overleg met de gemeente en proberen begin 2016 te starten met een bijeenkomst met alle deelnemers om eerst alles goed door te nemen. Goede spelregels zijn immers belangrijk.

We starten met een workshop waarbij ons bestuurslid Alfred Folkeringa je inzicht geeft zodat de in en outs van “verdacht gedrag” kunt herkennen. En worden Tips & Trucs besproken en de afspraken die we met elkaar maken goed doorgenomen. Hoe en met wie communiceren we. Wanneer stellen we bijvoorbeeld de politie op de hoogte en hoe. Wat kun je doen, maar vooral wat moet je juist niet doen met het oog op je eigen veiligheid.

We vertrouwen erop met onze WhatsApp en onze oren en ogen vanaf 2016 een waardevolle bijdrage te leveren aan de veiligheid in onze wijk en wensen de deelnemers vast alle succes.

Zie ook: Veiligheid in de Wijk