Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws/mededeling

 

Verder terug in de tijd:

Nieuwsarchief


logo

Archief INFO Weltevreden


Nieuws uit De Bilt

RTV De Bilt

Biltsche Courant

De Vierklank

Stadspers

Bouwvergunning voor AH-noodwinkel

Burgemeester en wethouders hebben besloten om ontheffing van het bestemmingsplan èn bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een winkel aan de Alfred Nobellaan / Henri Dunantplein voor maximaal 3 jaar. De Gemeente heeft dit gepubliceerd op haar website en in de Biltsche Courant van 13 juli 2011.

Wensen Belangenvereniging gehonoreerd

In haar brief van 26 februari 2011 aan de Gemeente heeft de Belangenvereniging met name gepleit voor:

  1. Aansluiting van de kruising Alfred Nobellaan / Asserweg op de rotonde aan de Biltse Rading (éénrichtingsverkeer), uitsluitend voor het vrachtverkeer voor de noodwinkel. Dit laatste te realiseren met bussluizen.
  2. Een zebrapad op de Alfred Nobellaan ter hoogte van de inrit naar de parkeerplaats.

Punt 1 is door de Gemeente gehonoreerd. Of een zebrapad (punt 2) noodzakelijk is zal bekeken worden nadat de noodwinkel gebouwd is.

Beroepschrift

De Belangenvereniging Weltevreden zal geen beroepschrift tegen de verleende bouwvergunning indienen omdat zij meent dat met de toezeggingen van de Gemeente een acceptabele situatie gecreëerd kan worden.

Uiteraard kunt u als bewoner altijd zelf een bezwaar indienen. Dit moet u dan wel doen binnen zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd (13 juli 2011).