Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws/mededeling

 

Verder terug in de tijd:

Nieuwsarchief


logo

Archief INFO Weltevreden


Nieuws uit De Bilt

RTV De Bilt

Biltsche Courant

De Vierklank

Stadspers

Bericht van de bewonerscommissie MC

1 julii 2018

Op verzoek van de Bewonerscommissie MC plaatsen we het volgende bericht:

Vooraankondiging

Donderdag 12 juli 2018 zal gemeente De Bilt 's avonds een bijeenkomst organiseren om omwonenden van de gymzaal aan de Marie Curieweg bij te praten over de herontwikkeling van dit terrein. Het besluit tot nieuwbouw van de sporthal op het HF Witte terrein én de opdracht van de gemeenteraad om hier sociale woningbouw te realiseren heeft tot gevolg dat ook de Marie Curieweg is aangewezen als bouwlocatie. De gemeente wil op 12 juli met direct omwonenden hierover in overleg.Tevens zullen de speeltuincommissie en groencommissie hun ideeën aan u voorleggen over de herinrichting van de speel- en ontmoetingsruimte aan de Marie Curieweg.

Noteer deze avond alvast in uw agenda! De gemeente zal binnenkort een formele uitnodiging voor deze avond, met locatie en tijdstip, verspreiden.

Tot donderdagavond 12 juli,

Bewonersgroep MC

Meer informatie?

Zie de pagina De Wijk/Ontwikkelingen/Woningbouw

Reageren op dit nieuwsbericht?

Geef uw reactie op het forum van de wijkvereniging of op Facebook