Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws/mededeling

 

Verder terug in de tijd:

Nieuwsarchief


logo

Archief INFO Weltevreden


Nieuws uit De Bilt

RTV De Bilt

Biltsche Courant

De Vierklank

Stadspers

Bestuurswijzigingen en nog één vacature

18 oktober 2015

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering op 15 oktober 2015 is er een nieuw bestuur gekozen. Het oude bestuur is unaniem herkozen, behalve onze secretaris Ger Krom, die zich niet meer herkiesbaar stelde.

Nieuwe secretaris

Voor aanvang van de vergadering had mevrouw W.A. (Wil) Roelandt-Lugthart van de Albert Einsteinweg 9 zich spontaan aangemeld als bestuurslid en is door de ledenvergadering gekozen. Zij gaat de functie van secretaris van Ger overnemen en wordt door hem ingewerkt. Graag dank ik de oude secretaris voor de samenwerking en zijn inzet sinds 2013 voor onze vereniging. Natuurlijk heet ik mevrouw Roelandt van harte welkom in het bestuur in haar nieuwe rol waarin ze zich ongetwijfeld snel zal thuis voelen. Zie de pagina Bestuur voor de contactgegevens van alle bestuursleden.

Nog één vacature

Nu zoeken we nog één bestuurslid. Liefst iemand uit de wijk rond de speeltuin Maurice Maeterlinckweg. We hopen dan uit elk wijkdeel vertegenwoordiging in het bestuur te krijgen. Interesse? Of eerst meer informatie? Bel dan even 030 – 2201993 of stuur een e-mail naar p.dijs@casema.nl

Peter Dijs
Voorzitter