Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws/mededeling

 

Verder terug in de tijd:

Nieuwsarchief


logo

Archief INFO Weltevreden


Nieuws uit De Bilt

RTV De Bilt

Biltsche Courant

De Vierklank

Stadspers

Bewonersbijeenkomst Actiecomité WTV

Op dinsdag 30 augustus a.s. belegt het Actiecomité WTV in het H.F. Witte Centrum een besloten bewonersavond waar zij hun achterban gaat informeren over hoe het hen vergaan is in de verdere contacten met de gemeente met betrekking tot het zwembadplan. Indien u wilt weten hoe de vlag er nu voorstaat met het oog op de gevolgen voor onze wijk raden wij u aan gebruik te maken van deze bewonersbijeenkomst. De toegang is kosteloos. Voor de goede orde vindt u hierbij de uitnodiging die ook in ons deel van de wijk is verspreid.

Achtergrond en stand van zaken

Zoals u weet is op basis van de enquête van onze Belangenvereniging, de uitkomst van de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente vorig jaar en reacties uit de hele wijk Weltevreden door het Actiecomité de wensen en verlangens van de wijkbewoners vertaald naar een aantal uitgangspunten. Deze zijn eind vorig jaar ingebracht in de commissie van de gemeenteraad “Burger en Bestuur”. Het aanvankelijke zwembadplan is toen voor nader onderzoek naar het college van B & W teruggestuurd. Dat was de stand van zaken in december 2010. Daarna is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Het Actiecomité heeft zitting genomen in een Klankbordgroep (is een vorm van participatie van belanghebbende partijen met een lage graad van inspraak) en werkt daarin nauw samen met andere bewonersgroepen en bewonersverenigingen.

Belangenvereniging Weltevreden en Actiecomité WTV

Uit reacties blijkt soms sprake van het misverstand dat het Actiecomité Weltevreden actief is namens de Belangenvereniging Weltevreden. Dit is niet het geval. Het 'werkterrein' van de Belangenvereniging Weltevreden omvat de wijk Weltevreden Zuid. Het Actiecomité WTV, dat ook uit een aantal betrokken bewoners van onze wijk bestaat, werkt voor de hele wijk Weltevreden en heeft een eigen achterban. De hele wijk Weltevreden loopt van de Blauwkapelseweg tot aan de Groenekanseweg.