De wijk Weltevreden

type A

Overzicht

Historie

Ontwikkelingen

kruising

Veiligheid

Voorzieningen

bushalte

Bedrijven

Onze buren

 

Gemeente De Bilt

Kern De Bilt

Melding openbare ruimte

Honden uitlaten

Veiligheid in de wijk

De veiligheid in een woonwijk hangt met verschillende factoren samen. Denk aan de sociale veiligheid zoals drugsgebruik en vandalisme, vervuiling (bodem, lucht, geluid), de verkeersveiligheid, de kwaliteit van bewonerscontacten, de inbraakgevoeligheid van de woningen etcetera. Je kunt rustig stellen dat een veilige woonwijk de leefbaarheid vergroot.

Wat doet de vereniging?

De Belangenvereniging zet zich op verschillende manieren in voor de veiligheid in de wijk.

Zo is er een commissie Verkeerszaken, wordt er voorlichting gegeven over inbraakpreventie en zijn er lampen geïnstalleerd in de brandgangen achter de woningen. Het onderhoud daarvan en de betaling van de elektriciteitskosten wordt allemaal geregeld door de vereniging.

Ook wordt, door het organiseren van allerlei activiteiten, de sociale cohesie gestimuleerd. In het beschikbaar stellen van een forum op internet ziet de vereniging een goed middel om de onderlinge contacten te bevorderen.

Met onderstaande links proberen we de bewustwording aan te wakkeren, waardoor je als bewoner eerder in de gaten krijgt als er iets niet pluis is in de wijk. Tips, waarschuwingen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Maak er gebruik van, want samen staan we immers sterk!

Interessante links

De Wijk Weltevreden/De Bilt

CSI De Bilt: tips tegen woninginbraak (oktober 2014)

Preventie & Zelfredzaamheid (oktober 2014)

Tips Gemeente en Politie bij afwezigheid (dec 2012)

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Wijkagent

Wijkcontactambtenaar

Burgernet De Bilt

Pilot project Waaks! in Weltevreden

Provinciaal/Landelijk

112 Provinvie Utrecht

MeldMisdaadAnoniem.nl

Stopdecriminaliteit.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Brandveiligheid

Fraude Helpdesk