Vereniging

Overzicht

Het Bestuur

bordjeDeBilt

Archief jaarstukken

Archief INFO Weltevreden

Diensten

typeA

Commissies

Lidmaatschap

logo

Logo

Bestuur

Bestuursleden

In onderstaand overzicht zijn de 7 bestuursleden weergegeven. Klik op een naam voor contact- en andere gegevens van de persoon.

Voor uw gemak hebben we reeds op de de voorzitter en de secretaris geklikt.

Peter Dijs, voorzitter

Peter Dijs

Bestuurslid sinds: 25 oktober 1985

Peter woont sinds 1975 in de wijk. Was sinds 1985 vice-voorzitter, deed ook het secretariaat erbij plus de redactie van de INFO. Peter werd op 29 oktober 2002 gekozen tot voorzitter en is dat nog steeds.

Adres: François Mauriacweg  3

Telefoon: 2201993

Contact via het secretariaat van de vereniging

Ricus Peetoom, penningmeester

Ricus Peetoom

Bestuurslid sinds: 27 oktober 1998

Vanaf zijn aantreden in het Bestuur is Ricus actief als penningmeester van onze vereniging. Hij is in december 1990 in de wijk komen wonen. Hij is tevens voorzitter van de verkeerscommissie.

Adres: Otto Hahnweg 15 

Telefoon: 2204177

Contact via het secretariaat van de vereniging

 

Désirée van Kesteren, secretaris

Ger Krom

Bestuurslid sinds: 13 oktober 2016

Via betrokkenheid bij de speeltuin op de Maeterlinckweg samen met Sharon Heesen heeft zij medebewoners leren kennen. Zij heeft ervaren dat de wijk leuker, socialer en veiliger wordt als buren elkaar kennen en zich samen inzetten voor hun buurt. Met deze en overige bedrijfsmatige ervaring zet zij zich in voor onze vereniging. Désirée woont sinds 2012 in onze wijk.

Adres: Albert Einsteinweg 52

Telefoon: 06-26941660

Contact via het secretariaat van de vereniging

Alfred Folkeringa, lid

Alfred Folkeringa

Bestuurslid sinds: 28 oktober 2009

Alfred nam van 2010 tot maart 2013 het secretariaat waar. Hij is beheerder van de buurt WhatsApp groep Weltevreden en neemt de organisatie van onze jaarlijkse kerstbijeenkomst “Kerst op het Plein” voor zijn rekening. De speeltuinen in de wijk hebben zijn volle aandacht en sociale cohesie staat hoog in het vaandel.

Adres: Marie Curieweg 20

Telefoon:

Contact via het secretariaat van de vereniging

vacature, lid

 

Sharon Heesen, lid

Bestuurslid sinds: 13 oktober 2016

Sharon woont sinds 2007 met veel plezier in onze wijk. Was al volop actief, samen met Désiree van Kesteren, bij de renovatie van de speeltuin bij de Maurice Maeterlinckweg en met resultaat. Met de opgedane ervaringen zet zij zich graag in voor de groen- en speeltuincommissie.

Adres: Maurice Maeterlinckweg 18

Telefoon: 06-13940008

Contact via het secretariaat van de vereniging

Dick Vierhout, lid

Dick Vierhout

Bestuurslid sinds: 21 oktober 2008

Dick is in 1995 in onze wijk komen wonen. Hij vervult sinds zijn aantreden zijn rol als bestuurslid actief en met plezier. Op muzikaal gebied staat hij zijn mannetje en draagt daarmee bij aan onze jubileumvieringen.

Adres: Marie Curieweg 28

Telefoon: 06-30501637

Contact via het secretariaat van de vereniging

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur vergadert circa vier keer per jaar. Afhankelijk van de onderwerpen die er in de wijk spelen en de urgentie ervan kan er extra vergaderd worden. Aan het begin van ieder jaar wordt een jaarplanning opgesteld, met onder andere de vergaderdata.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Deze stukken worden tijdens de jaarvergadering in oktober integraal behandeld en voor goedkeuring aangeboden aan de leden. Het gaat om:

Deze stukken zijn terug te vinden in het archief van de jaarstukken en worden tevens jaarlijks gepubliceerd in de april-editie van INFO Weltevreden. Zie het Archief INFO Weltevreden.